Jarl Friis Mikkelsen har knapt nok kunne nå at tørre øjnene væk fra sin